Przeciwskazania do noszenia soczewek kontaktowych

Popularne obecnie soczewki kontaktowe są bezpieczne dla większości ludzi, jeśli są używane prawidłowo, ale istnieją pewne zagrożenia z nimi związane. Powszechne powikłania obejmują podrażnienie oczu, suchość oczu, owrzodzenia rogówki, reakcje alergiczne i infekcje bakteryjne. Powikłania te mogą być spowodowane np. niewłaściwym użytkowaniem soczewek kontaktowych, m.in. ich niewłaściwym czyszczeniem. W niektórych przypadkach powikłania te mogą prowadzić do utraty wzroku lub trwałego uszkodzenia oczu.

Przeciwwskazania do noszenia soczewek kontaktowych

Istnieją pewne warunki, które mogą sprawić, że noszenie soczewek kontaktowych będzie niebezpieczne lub nawet niemożliwe. Osoby z pewnymi schorzeniami, takimi jak zespół suchego oka, jaskra lub silne alergie nie powinny nosić soczewek kontaktowych. Dotyczy to także osób, które niedawno przeszły operację oka lub mają aktywną infekcję oka — natomiast ograniczenie obowiązuje w ich przypadku do czasu, aż ich stan zostanie w pełni wyleczony i zatwierdzony przez lekarza. Osoby, które w przeszłości doznały urazu oka, również powinny zachować ostrożność przy zakładaniu soczewek kontaktowych.

Pielęgnacja soczewek kontaktowych w celu zmniejszenia ryzyka powikłań

Aby zmniejszyć ryzyko powikłań związanych z użytkowaniem soczewek kontaktowych, ważne jest, aby przestrzegać wszystkich instrukcji dostarczonych przez specjalistę podczas doboru soczewek kontaktowych, np. w Łomiankach, i stosować się do wytycznych dotyczących ich pielęgnacji. Obejmuje to używanie wyłącznie zatwierdzonych płynów czyszczących i regularną wymianę soczewek kontaktowych zgodnie z zaleceniami specjalisty. Ponadto, ważne jest, aby nigdy nie dzielić się soczewkami kontaktowymi z innymi osobami i zawsze myć ręce przed ich obsługą.