Rozpoznanie i leczenie astygmatyzmu

Astygmatyzm to jedna z najczęściej diagnozowanych wad wzroku. Charakteryzuje się problemem nieostrej widoczności u pacjentów, co może powodować trudności w codziennym funkcjonowaniu. Wykrycie wady na wczesnym etapie pozwala przywrócić sprawność widzenia.

Czym jest astygmatyzm?

Astygmatyzm, inaczej niezborność oka to wada wzroku uznawana za dziedziczną. Może stanowić wypadkową nieprawidłowości rozwojowych na etapie prenatalnym. Astygmatyzm polega na zniekształceniu widzenia spowodowanym niesymetrycznością rogówki oka. Osoby z astygmatyzmem nie potrafią utworzyć na siatkówce oka obrazu punktowego. Wynika to z różnic w budowie rogówki, która u osób zdrowych ma kształt piłki, w przeciwieństwie do bardziej owalnej rogówki u astygmatyków. Taki kształt  uniemożliwia oku odpowiednio ogniskować promieni świetlnych i pojawiają się problemy z niewyraźnym widzeniem. Warto podkreślić, że astygmatyzm często związany jest z innymi wadami wzroku, jak na przykład krótko- lub dalekowzrocznością.

Rozpoznanie i leczenie astygmatyzmu

astygmatyzm

Jeśli pacjent zauważy u siebie problemy widzenia linii prostych, problem z utrzymaniem jednakowej ostrości widzenia szczególnie ostrych konturów, a także odczuwa bóle głowy w okolicy czoła oraz często mruży oczy powinien udać się do gabinetu okulistycznego. Lekarz dzięki badaniom topografii rogówki, keratometrii lub wideokreatografii komputerowej rogówki określi zakres i przyczynę zaburzeń. W przypadku zaawansowanego stadium astygmatyzmu okulista może zalecić stosowanie okularów lub soczewek kontaktowych, a w niektórych przypadkach również leczenie operacyjne. Współcześnie stosuje się do zmiany kształtu rogówki laser, a zabieg jest wykonywany szybko i bezboleśnie. Efekty po zabiegu zaczynają być widoczne już po kilku dniach. Na początku widzenie jest zamglone, a pacjent może odczuwać dyskomfort. Jest to jednak wynik procesu gojenia się rany po zabiegu co uznaje się za całkowicie normalną reakcję.